Kontakt

Dział ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Starym Targu:

Urząd Gminy w Starym Targu

tel. 55 640 50 50 wewn. 23

ochronas@gminastarytarg.pl