Kontakt

Dział ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Starym Targu: Urząd Gminy w Starym Targu, tel. 55 6405050 wewn 23, ochronas@gminastarytarg.pl