Startuje nabór wniosków na „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Urząd Gminy Stary Targ informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Stary Targ odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W związku z  powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z dofinansowania winni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Stary Targ, ul. Główna 20,
82-410 Stary Targ w terminie
do 17 grudnia 2019 r.

Osoba do kontaktu:

Angelika Kulecka, a.kulecka@gminastarytarg.pl tel.556405050 wew. 17, 

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania
w wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Stary Targ dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy Stary Targ.

W przypadku otrzymania przez Gminę Stary Targ dofinansowania, odpady będą odbierane tylko od tych rolników, którzy złożą wniosek oraz w takich ilościach jakie zostaną wskazane we wniosku.

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej do wskazanego przez Gminę Stary Targ miejsca. Termin oraz wyznaczony punkt zostanie podany do publicznej wiadomości.

Druki wniosków znajdują się na stronie gminastarytarg.pl oraz dostępne są w Urzędzie Gminy Stary Targ.

WÓJT GMINY STARY TARG

/-/ WIESŁAW KAŹMIERSKI

Zapraszam do pobrania odpowiedniego wniosku:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.