Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych

Zadrzewienia przydrożne i śródpolne od stuleci stanowią cechę charakterystyczną tradycyjnego krajobrazu rolniczego Europy. Przyczyniają się do wysokiej bioróżnorodności krajobrazów kulturowych, stanowiąc siedliska przyrody oraz tworząc zieloną infrastrukturę. W ostatnim półwieczu rozwój infrastruktury drogowej oraz scalanie gruntów spowodowały dramatyczny spadek w liczbie drzew w europejskich krajobrazach rolniczych. Powoduje to spadek bioróżnorodności, oraz utratę wartości kulturowych.
DROGI DLA NATURY kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych jest wspierany przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Główne działania obejmują realizację lokalnych kampanii na rzecz zadrzewień w 66 gminach, celem promocji kształtowania zadrzewień, wspierane przez szkolenia  i wizyty studyjne w Niemczech. Ich uzupełnieniem jest kampania skierowana do społeczeństwa i aktywnych osób w całym kraju, jak też rozpowszechnianie rezultatów
Misją projektu jest odwrócenie trendu zanikania zadrzewień liniowych, poprzez: podniesienie świadomości decydentów, społeczności lokalnych i społeczeństwa na temat ich znaczenia i funkcji jako siedlisk i zielonej infrastruktury, jak też poprzez poprawę umiejętności planowania i utrzymania zadrzewień odpowiedzialnych władz. Przyczynienie się w ten sposób do zatrzymania spadku bioróżnorodności na obszarach wiejskich, w tym ochrony gatunków priorytetowych dla Unii Europejskiej.
W ramach programu na terenie gminy Stary Targ utworzono nową aleję, przy której posadzono 70 drzew, oceniono stan zdrowotny 10 drzew wskazanych przez pracowników gminy, odbyło się szkolenie dla społeczności lokalnej pt. „Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi”.
Nauczyciele z terenu gminy uczestniczyli w szkoleniu pt. ”Drzewa wokół nas”, które dotyczyło prezentacji metod i technik z zakresu edukacji przyrodniczej w oparciu o wykorzystanie pakietu edukacji przyrodniczej o drzewach i alejach; pakiet ten został wydany w ramach programu i trafił do wszystkich szkół z terenu gminy Stary Targ.
W Gminnym Ośrodku Kultury prezentowana była wystawa pt. „Aleje Powiśla” , która połączona była z prelekcją dotyczącą walorów przyrodniczych alej w krajobrazie kulturowym.
Ponadto powstaje lokalny program zadrzewieniowy obejmujący spis alej występujących na terenie gminy Stary Targ wraz z wytycznymi dotyczącymi zachowania alej i tworzenia nowych. Ponadto planowane są pielęgnacje 10 drzew na terenie gminy Stary Targ.
Program trwa do końca października 2015r. W województwie pomorskim program koordynowany jest przez Stowarzyszenie Eko – Inicjatywa, zaś koordynatorem krajowym programu jest Fundacja EkoRozwoju z Wrocławia.
Więcej o programie: www.aleje.org.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.