„ABC o azbeście” – ciekawe informacje na temat azbestu.

 1. ABC o azbeście”
 1. Co to jest azbest? Azbest jest to nazwa handlową włóknistych materiałów naturalnie występujących w przyrodzie. Pod względem chemicznym są to uwodnione krzemiany magnezu, sodu, wapnia lub żelaza. Cechą charakterystyczną azbestu jest jego włóknista budowa i odporność na bardzo wysokie temperatury (temperatura rozkładu azbestu białego – chryzotylu, wynosi 1500-1550 oC). Istnieje sześć odmian azbestu, różniących się między sobą składem chemicznym oraz rodzajem włókien. Największe znaczenie przemysłowe w Polsce miał azbest biały – chryzotyl (95% udziału w ogólnej masie stosowanych materiałów azbestowych w Polsce), rzadziej stosowane aczkolwiek bardziej szkodliwe dla zdrowia są:
 • Azbest niebieski – krokidolit – stosowany w Polsce do połowy lat 80 ubiegłego wieku,
 • Azbest brązowy – amozyt – bardzo rzadko stosowany w Polsce.
 1. Szkodliwe działanie azbestu: Azbest jest zaliczany do substancji rakotwórczych dla człowieka. Szkodliwość azbestu tkwi w jego strukturze, włókna azbestu są najcieńszymi włóknami występującymi w przyrodzie. Są praktycznie niezniszczalne, a ich kumulowanie w płucach powoduje zwykle po kilkunastu latach pojawienie się chorób azbesto-zależnych: pylicy azbestowej, raka płuc, zmian opłucnych, międzybłonniaka opłucnej. Włókna azbestu przedostają się do powietrza atmosferycznego w wyniku korozji materiałów, przyśpieszonej przez kwaśne deszcze i inne chemiczne zanieczyszczenia powietrza, jak i działalność człowieka – niewłaściwe składowanie na tzw. „dzikich wysypiskach”. Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Na występowanie i typ chorób wpływa rodzaj azbestu, wymiary włókien oraz stężenie włókien i czas trwania narażenia. Zagrożenie ze strony azbestu jest przez ludzi bagatelizowane ze względu na mikroskopijną wielkość włókien (nie widoczne dla oka ludzkiego) oraz długotrwały i utajony rozwój choroby. Pierwsze objawy choroby mogą się ujawnić po 20 a nawet 40 latach od pierwszego kontaktu z pyłem azbestowym. Po ujawnieniu się nowotwór rozwija się gwałtownie – od wystąpienia objawów do śmierci upływa nie więcej niż 2 lata.
 2. Założenia „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu” na lata 2009 -2032:

W dniu 14 lipca 2009r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. : Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” – dokumentu, który zastąpi dotychczas obowiązujący program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.
Główne cele programu to:

 • Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 • Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
 • Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenia kraju z azbestu.

 1. Informacje dotyczące usuwania azbestu, np. zmiany legislacyjne, zródła finansowania projektów związanych z azbestem znajdują się na stronie internetowej serwisu internetowego Ministerstwa Gospodarki:

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/bezpieczenstwo-gospodarcze/usuwanie-azbestu/program-oczyszczania-kraju-z-azbestu/

 1. Więcej informacji dotyczących usuwania azbestu można znaleźć na stronach:

Broszura Co z tym Azbestem?

www.gajanet.pl

Baza azbestowa:

http://bezazbestu.com.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:

www.wfos.gdansk.pl

 1. Azbestowe archiwum”

Informacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest zrealizowanych przez Gminę Stary Targ w lata ubiegłych:

Rok

Nazwa zadania

Koszt

kwalifikowany

zadania

Kwota dotacji z

WFOŚiGW

w Gdańsku

Ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu [Mg]

2007

Program usuwania azbestu z terenu Gminy Stary Targ

13 000,20zł

6 500,00zł

15,5

2008

Unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych z terenu gminy Stary Targ

13 999,07zł

6 999,54zł

11,0

2009

Unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych z terenu gminy Stary Targ w roku 2009

9 447,00zł

4724,00zł

4,8

2010

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Targ

35 714,79zł

24 988,00zł

18,6

2011

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Targ – edycja 2011

14 850,00zł

10 395,00zł

9,9

2012

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Targ – edycja 2012

29 861,00zł

20 901,00zł

17,755

2013

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Targ – edycja 2013

9 896,00zł

6 926,00zł

12,37

2014

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Targ – edycja 2014

4 336,00zł

4 204,00zł

6,069

2015

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Targ – edycja 2015

10 312,00zł

8765,20zł

12,89

2016

 1. Punkt informacyjny:

Zakres udzielanych informacji:

 • Szkodliwość azbestu
 • Zasady bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest
 • Możliwość i zasady uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

W punkcie informacyjnym przyjmowane są zgłoszenia od mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, a także:

 • Informacje o naborach zgłoszeń;
 • Zasady przeprowadzonego naboru
 • Potrzebne dokumenty do pobrania lub podane miejsce do ich pobierania

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Starym Targu ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, pokój nr 12, tel. (55) 640-50-50 wew. 23, e-mail: ochronas@gminastarytarg.pl

 1. Spotkanie i materiały informacyjne:
 1. Spotkanie edukacyjne z mieszkańcami Gminy Stary Targ dotyczące usuwania azbestu zostanie zorganizowane jesienią 2017r. O dokładnym terminie spotkania, mieszkańcy zostaną poinformowani w terminie późniejszym.
 2. Inne działania edukacyjno – informacyjne:

Materiały informacyjne dotyczące azbestu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Stary Targ, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ (pokój nr 12).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.