Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku w związku z awarią w oczyszczalni ścieków w Warszawie.

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku w związku z awarią w oczyszczalni ścieków w Warszawie. została wyłączona

Ze względów na epidemie ASF wprowadzono zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze ochronnym. Gmina Stary Targ jest takim obszarem ochronnym.

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania Ze względów na epidemie ASF wprowadzono zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze ochronnym. Gmina Stary Targ jest takim obszarem ochronnym. została wyłączona

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu zawiadamia o wystąpieniu, na terenie powiatu elbląskiego 2 ognisk afrykańskiego pomoru świń.

Pełna treść zawiadomienia w formacie PDF znajduje się pod linkiem:

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu zawiadamia o wystąpieniu, na terenie powiatu elbląskiego 2 ognisk afrykańskiego pomoru świń. została wyłączona

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące występowania wirusa ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń) w słomie i sianie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii zakazuje karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącym z obszaru zagrożenia oraz wykorzystania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia.

Pełna treść pisma w formacie PDF znajduje się pod linkiem:

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące występowania wirusa ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń) w słomie i sianie. została wyłączona

Informacja o dodatnim dziku (chorym na afrykański pomór świń) na terenie gminy Rychliki, miejscowość Liszki. Jest to 5 km od granicy z Gminą Stary Dzierzgoń.

Pismo skierowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu do Lekarzy Weterynarii w: Braniewie, Lidzbarku Warmińskim, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Ostródzie. Pismo zostało zamieszczone w formacie PDF.

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania Informacja o dodatnim dziku (chorym na afrykański pomór świń) na terenie gminy Rychliki, miejscowość Liszki. Jest to 5 km od granicy z Gminą Stary Dzierzgoń. została wyłączona

Zawiadomienie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) występującego u świń hodowlanych (przesłane przez Głównego Lekarza Weterynarii) oraz dzików (przesłane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii) w powiecie Elbląskim gmina Elbląg.

Informacje dotyczące ogniska choroby u świń hodowlanych (format PDF):

Informacje dotyczące ogniska choroby u dzików (format PDF):

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania Zawiadomienie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) występującego u świń hodowlanych (przesłane przez Głównego Lekarza Weterynarii) oraz dzików (przesłane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii) w powiecie Elbląskim gmina Elbląg. została wyłączona

Prośba Rzecznika Praw Dziecka o zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą skierowana do Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów.

Pełna treść dokumentu w formacie PDF znajduje się poniżej:

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania Prośba Rzecznika Praw Dziecka o zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą skierowana do Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów. została wyłączona

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Stary Targ obowiązujący od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku.

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Stary Targ obowiązujący od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku. została wyłączona

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. Wszystkie informacje na ten temat w formacie PDF znajdują się pod linkiem poniżej:

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią. została wyłączona

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lutego 2019.

ZAWIADOMIENIE – Wójt Gminy Stary Targ informuje, że zgodnie z Uchwałą NR III/11/2018 Rady Gminy Stary Targ z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za/gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty wzrosła stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi odpowiednio:

  • zbieranie selektywne odpadów: 11,00 zł/osobę
  • zbieranie nie selektywne odpadów: 16,00 zł/osobę

Uchwała wchodzi w życie od 1 lutego 2019r.

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lutego 2019. została wyłączona