Ptasia Grypa – informacje.

Pełna treść informacji w formacie PDF znajduje się pod linkiem:

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Ptasia Grypa – informacje. została wyłączona

Startuje nabór wniosków na „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Urząd Gminy Stary Targ informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Stary Targ odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W związku z  powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z dofinansowania winni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Stary Targ, ul. Główna 20,
82-410 Stary Targ w terminie
do 17 grudnia 2019 r.

Osoba do kontaktu:

Angelika Kulecka, a.kulecka@gminastarytarg.pl tel.556405050 wew. 17, 

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania
w wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Stary Targ dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy Stary Targ.

W przypadku otrzymania przez Gminę Stary Targ dofinansowania, odpady będą odbierane tylko od tych rolników, którzy złożą wniosek oraz w takich ilościach jakie zostaną wskazane we wniosku.

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej do wskazanego przez Gminę Stary Targ miejsca. Termin oraz wyznaczony punkt zostanie podany do publicznej wiadomości.

Druki wniosków znajdują się na stronie gminastarytarg.pl oraz dostępne są w Urzędzie Gminy Stary Targ.

WÓJT GMINY STARY TARG

/-/ WIESŁAW KAŹMIERSKI

Zapraszam do pobrania odpowiedniego wniosku:

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Startuje nabór wniosków na „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” została wyłączona

Informacje o obowiązkowym wpisie do rejestru BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami) dla rolników oraz wszystkich innych producentów odpadów.

Oba dokumenty w formacie PDF znajdują się pod linkiem:

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:

BDO
DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Informacje o obowiązkowym wpisie do rejestru BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami) dla rolników oraz wszystkich innych producentów odpadów. została wyłączona

Informacje dla rolników w związku z Afrykańskim Pomorem Świń oraz plan polowań koła łowieckiego „Bażant” w Malborku na sezon 2019/2020.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Informacje dla rolników w związku z Afrykańskim Pomorem Świń oraz plan polowań koła łowieckiego „Bażant” w Malborku na sezon 2019/2020. została wyłączona

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku w związku z awarią w oczyszczalni ścieków w Warszawie.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku w związku z awarią w oczyszczalni ścieków w Warszawie. została wyłączona

Ze względów na epidemie ASF wprowadzono zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze ochronnym. Gmina Stary Targ jest takim obszarem ochronnym.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Ze względów na epidemie ASF wprowadzono zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze ochronnym. Gmina Stary Targ jest takim obszarem ochronnym. została wyłączona

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu zawiadamia o wystąpieniu, na terenie powiatu elbląskiego 2 ognisk afrykańskiego pomoru świń.

Pełna treść zawiadomienia w formacie PDF znajduje się pod linkiem:

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu zawiadamia o wystąpieniu, na terenie powiatu elbląskiego 2 ognisk afrykańskiego pomoru świń. została wyłączona

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące występowania wirusa ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń) w słomie i sianie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii zakazuje karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącym z obszaru zagrożenia oraz wykorzystania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia.

Pełna treść pisma w formacie PDF znajduje się pod linkiem:

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące występowania wirusa ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń) w słomie i sianie. została wyłączona

Informacja o dodatnim dziku (chorym na afrykański pomór świń) na terenie gminy Rychliki, miejscowość Liszki. Jest to 5 km od granicy z Gminą Stary Dzierzgoń.

Pismo skierowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu do Lekarzy Weterynarii w: Braniewie, Lidzbarku Warmińskim, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Ostródzie. Pismo zostało zamieszczone w formacie PDF.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Informacja o dodatnim dziku (chorym na afrykański pomór świń) na terenie gminy Rychliki, miejscowość Liszki. Jest to 5 km od granicy z Gminą Stary Dzierzgoń. została wyłączona

Zawiadomienie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) występującego u świń hodowlanych (przesłane przez Głównego Lekarza Weterynarii) oraz dzików (przesłane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii) w powiecie Elbląskim gmina Elbląg.

Informacje dotyczące ogniska choroby u świń hodowlanych (format PDF):

Informacje dotyczące ogniska choroby u dzików (format PDF):

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Zawiadomienie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) występującego u świń hodowlanych (przesłane przez Głównego Lekarza Weterynarii) oraz dzików (przesłane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii) w powiecie Elbląskim gmina Elbląg. została wyłączona